TUYỂN HÀN TÀU KỸ SƯ E7-3 TẠI HÀN QUỐC

1: Đối tượng: Nam Độ tuổi từ 23 – 40 tuổi 2: Địa điểm làm việc: Hàn Quốc 3: Điều kiện tham gia: Tốt …

TUYỂN HÀN TÀU KỸ SƯ E7-3 TẠI HÀN QUỐC Chi tiết »